"ที่นี่....เชียงใหม่" By CM.Channel.
9/9 Assadatorn Rd. Sripoom Muang Chiang Mai 50100
Tel.   66-53-252-222  FAX. 66-53-358-111